Aanpassingen Lactatiewaarde eerste stap.

De Stichting Fokken voor Levensduur (SFL) heeft voortdurend gepleit voor het aanpassen van de berekening van de lactatiewaarde (LW) en is blij dat de aanpassingen in september2020 zijn doorgevoerd. Deze aanpassing kan de levensduur van de Nederlandse melkveestapel positief beïnvloeden. SFL ziet het als een eerste stap in een reeks van aanpassingen gericht op het verlengen van de economische levensduur van de Nederlandse veestapel.

Aanpassingen noodzakelijk

De lactatiewaarde is een veel gebruikt kengetal in de melkveehouderij. Veel melkveehouders gebruiken de LW om de prestaties van hun koeien te kunnen beoordelen, om de genetische productie-aanleg te beoordelen en voor de besluitvorming rond aanhouden of afvoeren van een koe. Vaarzen met een hoge LW bleken later tegen te vallen. De oorzaak lag in het gebruik van een achterhaalde standaardisering voor de leeftijd. Door de sterk op productie gerichte fokkerij van de afgelopen decennia zijn jonge koeien in verhouding veel meer gaan produceren, ze zijn vroegrijp geworden. Als daar geen rekening mee wordt gehouden worden vaarzen en jonge koeien sterk overschat en oudere koeien juist onderschat. De LW kan dus een grote invloed hebben op de levensduur van de veestapel.

Levensduur

Al langere tijd heeft SFL aangegeven dat de toegepaste berekeningen in de LW in de praktijk een verkeerd signaal gaf. De geconstateerde vroegrijpheid en de daarmee gepaarde gaande te hoge LW zet de levensduur onder druk, zeker in combinatie met de hoge producties. Door de aanpassingen die per september zijn doorgevoerd valt de LW bij de vaarzen en jonge koeien lager uit terwijl de LW bij de oudere koeien juist stijgt. Daarmee worden oudere koeien beter gewaardeerd wat de levensduur bevordert. En dat is ook in overeenstemming met wat we in de praktijk zien.

De volgende stap

SFL is blij met de aanpassingen van LW maar constateert tegelijkertijd dat dit slechts een eerste stap is. Op een aantal fronten dienen aanpassingen te worden doorgevoerd om een effectievere levensduurfokkerij mogelijk te maken. Zo is er onder meer een sterke correlaties tussen laatrijpheid en levensduur die beter benut zo moeten worden bij de fokwaardenschatting. Een onderwerp waar SFL zich de komende tijd mee bezig gaat houden. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.