Doel

SFL wil samen met andere partijen concrete initiatieven in gang te zetten om langs de fokkerij-route bij te dragen aan een gezonde veestapel met een langere levensduur. Ze wil daarmee niet alleen bijdragen aan het bereiken van de sectordoelstellingen zoals die onder meer zijn afgesproken in het kader van het project Duurzame Zuivelketen (DZK), maar ook aan het economisch perspectief voor de sector.

Economie als leidraad

Uit de vele onderzoeken sinds begin jaren 1970 is gebleken dat een langere levensduur economisch voordeel oplevert. Ook geven de meeste melkveehouders aan dat economie voor hen als ondernemer een belangrijke reden is om de levensduur van hun veestapel te verlengen. De onderzoeken liegen er niet om: er is veel te halen dus reden genoeg om met levensduur aan de slag te gaan.

Bijdrage aan het imago

Voor veel melkveehouders is de bijdrage van levensduurverlenging aan het imago van de sector een belangrijke reden om er werk van te maken. Het is een signaal voor een goede gezondheid en een goed welzijn van de koeien en de manier waarop we onze koeien houden: met respect.

Werkwijze

SFL wil haar doelen bereiken door het (laten) doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor levensduurverlenging vanuit fokkerijperspectief, overleggen met fokkerij-organisaties en het voorlichten van melkveehouders. En waar het zinvol is, breed communiceren naar politiek en maatschappij. SFL is daarvoor afhankelijk van projectfinanciering, giften en sponsoring waarbij de onafhankelijkheid blijvend bewaakt zal worden. SFL moet voor iedereen een aantrekkelijke, onafhankelijke partner kunnen zijn. SFL wordt in haar werk ondersteund door de onafhankelijke fokkerij-organisatie NVO-veeverbetering. Daarnaast worden stagiaires ingezet om literatuuronderzoek en praktijkonderzoek te doen.

Als stichting moet SFL voldoen aan de wettelijke voorschriften zoals opgenomen in WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Daarvoor is een document opgesteld waarin is beschreven hoe wij als bestuur van SFL aan de regels willen voldoen. Je kunt het document hier downloaden

De rol van fokkerij-organisaties

De fokkerij-organisaties hebben geen direct rol binnen SFL, alleen indirect via de NVO-veeverbetering. We voeren natuurlijk wel gesprekken met ze en ze nemen ook deel aan sommige activiteiten zoals onze symposia. Ze zijn ook belangrijke sponsor voor de symposia, naast andere bedrijven en erfbetreders die zich met de sector verbonden voelen en bij willen dragen aan de levensduur zoals bijvoorbeeld mengvoerbedrijven en zuivelondernemingen.

Meer weten over de stichting?

Neem dan gerust contact met ons. Of bel ons!