STICHTING FOKKEN VOOR LEVENSDUUR

Welkom op de website van de Stichting Fokken voor Levensduur, een non-profit organisatie die door middel van de fokkerij wil bijdragen aan de levensduur van ons melkvee. En die bestaat uit mensen die zich zeer betrokken voelen bij het wel en wee van de sector, en die met de fokkerij een bijdrage willen leveren aan de economische verduurzaming van de melkveehouderij: voor koe, mens en milieu.

null

Doel

SFL wil samen met andere partijen concrete initiatieven in gang te zetten om langs de fokkerij-route bij te dragen aan een gezonde veestapel met een langere levensduur. Ze wil daarmee niet alleen bijdragen aan het bereiken van de sectordoelstellingen zoals die onder meer zijn afgesproken in het kader van het project Duurzame Zuivelketen (DZK), maar ook aan het economisch perspectief voor de sector.

Economie als leidraad

Uit de vele onderzoeken sinds begin jaren 1970 is gebleken dat een langere levensduur economisch voordeel oplevert.

Bijdrage aan het imago

Voor veel melkveehouders is de bijdrage van levensduurverlenging een belangrijke reden om er werk van te maken.

Werkwijze

SFL wil haar doelen bereiken door het (laten) doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor levensduurverlenging.

Fokkerij-organisaties

Ze hebben een indirecte rol via de NVO-veeverbetering. Daarnaast zijn ze ook belangrijke sponsoren voor de symposia.

Over de stichting

De Stichting FOKKEN voor LEVENSDUUR (SFL) is vanuit de melkveehouderijpraktijk opgezet om meer aandacht te vragen voor de bijdrage die vanuit de fokkerij aan de levensduur kan worden geleverd. De fokwaarden geven aan dat er genetisch wel een stijging had kunnen zijn, maar het resultaat blijft tot nog toe uit. SFL wil samen met andere partijen concrete initiatieven in gang te zetten om langs de fokkerij-route bij te dragen aan een gezonde veestapel met een langere levensduur.

null

Symposia

Nieuws

Aanpassingen lactatiewaarde

Aanpassingen Lactatiewaarde eerste stap.De Stichting Fokken voor Levensduur (SFL) heeft voortdurend gepleit voor het aanpassen…

De Nederlandse ruwvoerkoe

De Nederlandse ruwvoerkoe als fokdoelDe Stichting Fokken voor Levensduur (SFL *) pleit voor een aanpassing…

Bestuursleden

Meer weten over de stichting? Of heb je vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via het formulier. Of bel ons!

Lindendijk 32
5491GB, Sint-Oedenrode
06-54268292
info@levensduurkoeien.nl

    Menu