Zijn de koeien in de weideprovincies de economische ruwvoerkoeien waar we naar op zoek zijn?

Tussen de provincies bestaan al vele jaren verschillen in levensduur en productie. Omdat de levensproductie het product is van levensduur en productie geldt dat ook voor de levensproductie. Opvallend is dat de levensduur al vele jaren het langst is in de zogenaamde weideprovincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. En het kortst in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. Ondanks dat de productie in de weideprovincies lager is, zien we dat de levensproductie hoger is. Levensduur tikt aan kun je zeggen.
Zeeland en Flevoland hebben ondanks de kortere levensduur maar de hogere productie toch een levensproductie die in de buurt komt van die in de weideprovincies. De toename in productie en levensduur en dus ook in levensproductie is in de zuidelijke provincies bovengemiddeld. Dat geldt ook voor Groningen en Utrecht maar de toename in melkproductie is daar ondergemiddeld.

Waar komen die hardnekkige verschillen vandaan en houden ze stand? Er is veel gediscussieerd over de mogelijke oorzaken. Waarom blijven de noordelijke en westelijke provincies voorlopen? Maar ook: waarom wordt het verschil steeds kleiner?  Zouden ze in de weideprovincies door de jarenlange selectie bij hun bedrijfssysteem dan al ruwvoerkoeien hebben? En kunnen we daarvan leren? Tot nu toe is er geen eenduidig antwoord op gekomen maar wellicht dat er op het symposium wat meer duidelijkheid over komt.

Bert Philipsen van de WUR praat ons bij over al het onderzoek dat er loopt naar de verschillen tussen rassen en koeien die weiden.
Melkveehouder Tom Keuper vertelt iets over de relatie met het bedrijfssysteem waarbinnen de balans moet worden gevonden.
Fokkerijspecialist Peter van Elzakker laat zien hoe het er in Nieuw-Zeeland aan toegaat, daar wordt immers alles ingezet op een goede productie op basis van weiden.
Belangrijke vraag blijft natuurlijk wat economisch het meest optimaal is. Daar krijgen we op het symposium mogelijk een antwoord op van Hans Scholte, financieel specialist bij Flynth.

Wil je meer weten over de verschillen tussen de provincies kijk dan HIER