Past de melkrobot eigenlijk wel bij de ruwvoerkoe?

Anno 2022 wordt meer dan de helft van de koeien gemolken met een automatisch melksysteem (AMS), de melkrobot dus. Naar verwachting zal dat nog toenemen. Kan dat gelijk op gaan met het werken aan een economische ruwvoerkoe met een lange levensduur? Waar moet je bij de selectie rekening mee houden? Dat het systeem waarin de koeien worden gehouden er toe doet, dat is inmiddels wel bekend, maar zou dat ook voor de het AMS/de robot kunnen gelden? Met andere woorden, zien we typische verschillen tussen koeien die traditioneel gemolken worden en die worden gemolken met het AMS/de robot? Zij er bepaalde eigenschappen die voor een ruwvoerkoe in combinatie met het robotmelken in het voordeel zijn? En valt daar op te selecteren?

Geen tijd verspillen aan het AMS
Een goede ruwvoerkoe is ook een koe die graag de wei ingaat en aan het voerhek komt en zich ook gemakkelijk laat melken. De meeste koeien hebben er veel voor over om de wei in te kunnen, zo blijkt uit onderzoek, maar sommige koeien zijn daartoe moeilijker toe te verleiden. Ze worden eerder afgeleid door andere zaken. Voor een efficiënte ruwvoerkoe is het belangrijk dat ze graag de wei ingaat en gemakkelijk en veel vreet en geen tijd verspilt aan andere zaken. Een korte wachttijd voor robot, geen gedonder in de wachtruimte, goed en snel aansluiten, vlot melken en daarna zonder aarzeling weer naar het voerhek of de wei. Laat een goede ruwvoerkoe zich toch verleiden om onnodig vaak naar de robot te gaan voor een portie krachtvoer om dan onverrichter zake terug te keren? Neemt ze niet alleen voor zichzelf maar ook voor koppelgenoten onnodig tijd en ruimte in beslag? Alleen een robotbezoek als het echt nodig is met een vlotte doorgang zonder dat ze zich laat hinderen door koppelgenoten. Dus een koe die slim is, met karakter en die ook nog eens efficiënt met de tijd omgaat.

Een uitspraak van een onderzoeker: “Er zijn koppelverschillen en verschillen tussen koeien in een koppel. Moeten die eigenlijk wel allemaal op dezelfde manier en in dezelfde setting gemolken worden?”

Fokkerij
Zoals de fokkerij koeien kan selecteren voor robotmelken op basis van speenplaatsing, uierkwaliteit en uierophanging, zo zou het onderzoek zich verder kunnen richten op nog meer kenmerken die goed blijken te passen bij het AMS. En waarbij we ook inzicht krijgen in het sociale aspecten. Koeien zijn groepsdieren met een sociale rangorde en daar heeft het automatische melken misschien wel invloed op. Kunnen sommige koeien daar beter mee overweg dan andere? Het zou niet de eerste keer zijn dat met bijvoorbeeld sensor based onderzoek, onvermoede kenmerken en kwaliteiten in beeld komen die de ruwvoerkoe geschikt maakt voor robotmelken.

Op het derde symposium over de ruwvoerkoe komen veel verschillende aspecten aan de orde, van selectie en fokkerij tot economie en bedrijfssysteem.