Is de ruwvoerkoe een economisch alternatief?

Voor het melkveebedrijf is de economie de belangrijkste drijfveer om in te spelen op de ontwikkelingen. En dat geldt ook voor levensduurverlenging en de ruwvoerkoe. Sectorleider Melkveehouderij van Flynth Hans Scholte neemt ons tijdens het symposium mee in de economische afwegingen rond de ruwvoerkoe.

De rol van het ruwvoer is belangrijk
Als we kijken naar de eigenschappen van een ruwvoerkoe: het opnemen en efficiënt verwerken van veel ruwvoer, dan lijken de kosten van de ruwvoerwinning, inclusief weiden, en de kwaliteit van het ruwvoer economisch belangrijke factoren. Hans: “in de praktijk kunnen de verschillen groot zijn” en daar valt natuurlijk van te leren. Maar wat voor gevolgen heeft dat voor de keuze voor een ruwvoerkoe?

Wat is een ruwvoerkoe economisch waard?
“Wil een ruwvoerkoe aantrekkelijk zijn dan zal ze het voer, de grootste kostenpost, efficiënt om moeten zetten in met name gehaltes, want die betalen uit” aldus Hans. En dan maakt het niet uit of het ruwvoer of krachtvoer is. En als de eigen teelt goedkoper is dan krachtvoer aankopen dan kun je je voordeel halen met een goede ruwvoerkoe. Maar mogelijk ligt dat weer anders als er alternatieven voor de grond zijn, zoals andere teelten. En omdat grond duur is, moet je die efficiënt benutten. Helpt een ruwvoerkoe daarbij?

Zijn er economisch gezien meerdere typen ruwvoerkoeien?
Je zou haast denken dat de economische waarde van een koe vooral afhangt van hoe je bedrijf in elkaar steekt en wat je als melkveehouder wilt. Of je een hoge productie wilt, of een langere levensduur, of je veel goed ruwvoer kunt winnen tegen relatief lage kosten, of je op dure grond boert waarop je ook nog wat anders kunt telen. Het maakt nogal verschil in wat je van je koeien vraagt en voor de economie. Moeten we naar een meer bedrijfsspecifieke aanpak en een ruwvoerkoe fokken die op het eigen bedrijf past?

 Past een koe op zowel intensieve als extensieve bedrijven?
“Vooral extensieve bedrijven renderen goed bij een systeem van lage input en lage kosten, met benutten van eigen ruwvoerproductie”, aldus Hans. Intensieve bedrijven moeten voor de melkproductie van de koeien meer voer aankopen en mest afvoeren, waardoor sprake is van relatief meer kosten. Hierbij is een hogere melkproductie per koe beter passend waarbij de input zo efficiënt mogelijk wordt omgezet in melk. Kan dat ook een goede ruwvoerkoe die eventueel wat extra krachtvoer krijgt of is het al voldoende als het een efficiënte koe is?

De invloed van het ruwvoer op de kostprijs
“Aandachtspunt is dat de kosten voor het produceren van ruwvoer tussen bedrijven onderling behoorlijk kunnen verschillen”. Dat kan de keuze voor de ruwvoerkoe behoorlijk beïnvloeden. Dus moeten we ook wat dit betreft naar een bedrijfsspecifieke aanpak? “Mijn boodschap is” zegt Hans Scholte “dat een koe die veel ruwvoer opneemt mooi is en normaal gesproken voordelig, maar ook de kosten voor de teelt zijn relevant”. En wat is nu uiteindelijk het effect van dit alles op de kostprijs?

Op het symposium kijken we, samen met financieel specialist Hans Scholte van Flynth, naar wat de invloed op de economie is van de keuzes die je als melkveehouder kunt maken.

Heb je vragen of opmerkingen die je graag voor wilt leggen aan de spreker(s)? Laat ze ons alvast weten via de antwoordbox onder het programma op de pagina van het derde symposium. Wij zorgen dat ze aan bod komen.