Maakt de ruwvoerkoe de kringloop efficiënter?

Als we het over de kringloop op het melkveebedrijf hebben dan denken we al snel aan de mest en de bodem. Maar ook andere factoren  bepalen wat er in de kringloop gebeurt. Zoals de koe, want de efficiëntie van de koe in de kringloop bepaalt immers hoe het ruwvoer wordt benut, hoeveel voer moet worden aangekocht, hoeveel vlees wordt afgevoerd en wat het oplevert. De productie, gezondheid en levensduur spelen daarbij een grote rol. Hoe zit dat precies en is het anders als het om een typische ruwvoerkoe gaat?

De rol van de koe in de kringloop
Als koeien ouder worden stijgt hun productie. De productie van een vaars is 75% tot 83% van die van een volwassen koe. De hogere productie als ze ouder worden maakt de koeien efficiënter. En minder vaarzen scheelt veel in de opfokkosten. Dat bespaart aanzienlijk op de kosten voor krachtvoer, melkproducten en ruwvoer. En al het ruwvoer wat jongvee niet nodig heeft kan voor de koeien gebruikt worden. Dat is gunstig voor de kringloop. Ook kunnen meer kalveren verkocht worden en als er vleesstieren worden gebruikt dan leveren die ook nog eens meer op. Goed voor de omzet en aanwas. En omdat een goede gezondheid de basis is van de levensduur, vermindert dat het verlies aan melk, het zogenoemde verborgen rendement. Allemaal gunstig voor de kringloop. Al met al vermindert een langere levensduur de aanvoer van voeders en verhoogt het de afvoer via melk een vlees. De kringloop wordt efficiënter en levert meer inkomen op. En dat geldt ook voor methaan, CO2 en mineralen.

Voegt een ruwvoerkoe nog iets toe aan de kringloop?
Dat een ruwvoerkoe een goede ruwvoerwerker is zegt nog niet alles over de gevolgen voor de kringloop. Efficiënt omzetten van ruwvoer naar melk is natuurlijk erg belangrijk, maar er moet wel een goede productie gehaald worden. Je wilt geen koeien die heel efficiënt weinig produceren, want dat zou wel eens te weinig inkomen op kunnen leveren. Zowel de efficiëntie per kg melk als per koe tellen mee. Dat ook de ruwvoerkoe lang mee moet kunnen gaan staat buiten kijf. Dat betekent dus dat ze, wil ze iets toevoegen, goede gezondheidskenmerken moet hebben om oud te kunnen worden.

Is een ruwvoerkoe een circulaire koe?
We zouden ook krachtvoer kunnen vervangen door restproducten uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie (VGI). Dat doen we natuurlijk al, maar misschien kan het nog meer? We zouden dan met de melkveehouderij nog meer bij kunnen dragen aan een circulaire landbouw en economie. En dan spreken we over een meer regionale of zelfs landelijke kringloop. De vraag is nu of we onze koeien voldoende van de restproducten uit de VGI te vreten kunnen geven voor een maximale bijdrage aan een circulaire landbouw en dat zonder verlies aan levensduur en productie.

Zoeken naar de juiste balans
Wat is nu een goede balans tussen productie, levensduur en kringloopefficiëntie? Moeten we voor de ruwvoerkoe die past in het kringloopconcept en een langere levensduur naar een bedrijfsspecifieke aanpak?

Op het symposium gaat Prof. Dr. Ir. Imke de Boer in op de rol van de ruwvoerkoe in de kringlooplandbouw en de circulaire landbouw.

Heb je vragen of opmerkingen die je graag voor wilt leggen aan de spreker(s)? Laat ze ons alvast weten via de antwoordbox onder het programma op de pagina van het derde symposium. Wij zorgen dat ze aan bod komen.