Het derde symposium

Het 3e symposium van de stichting Fokken voor Levensduur, georganiseerd in samenwerking met Agrio/Melkvee, gaat over wat we de “ruwvoerkoe” noemen. En dat is niet zomaar. Bij een goede ruwvoerkoe denken we in de eerste plaats aan koeien die goed kunnen weiden, die veel ruwvoer en bijproducten efficiënt kunnen omzetten in melk, die weinig (duur) krachtvoer nodig hebben en tegelijkertijd gedurende een lange en gezonde levensduur een goede productie realiseren. Dat is ook de kerngedachte achter de rol van de koe in de kringlooplandbouw: met minder aanvoer van krachtvoeders toch een goede productie behalen.

Maar welke eigenschappen bepalen dan of het een goede ruwvoerkoe is? Wat is de betekenis van kenmerken als graas- en vreetgedrag, persistentie, laatrijpheid en een betere bestendigheid tegen wisselende omstandigheden in combinatie met een functionele bouw? En hoe verhouden de productie, gezondheid en levensduur zich tot deze eigenschappen? In hoeverre gaan ze samen, versterken ze elkaar of werken ze elkaar juist tegen? Tijdens het symposium zoeken we een antwoord op deze vragen en hoe we daar vanuit de fokkerij aan kunnen bijdragen.

Aan de orde komen het onderzoek in Nederland, ervaringen van melkveehouders die daar al op aansturen, de economisch meest optimale aanpak, ervaringen in landen waar de koeien voornamelijk produceren op basis van ruwvoer zoals Ierland en Nieuw Zeeland en de rol die de ruwvoerkoe zou kunnen spelen binnen de kringlooplandbouw en de maatschappelijke discussie over de sector.

Programma van het derde symposium Fokken voor Levensduur op 9 februari 2023

Locatie: Het symposium vindt plaats in kerkelijk centrum de Regenboog, Biezenplein 1, 3845 KA  te Harderwijk,

9.30 uur:    Zaal open

10:30 uur: Welkom en opening door  Peter Aalberts, voorzitter Stichting Fokken voor levensduur.

10:35 uur:  De ruwvoerkoe in toekomstperspectief door  Prof. Dr. Ir. IJM (Imke) de Boer Hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen.

    • Imke de Boer zal ingaan op de kansen voor de melkveehouderij om in te spelen op de diverse maatschappelijke thema’s, zoals een duurzaam voedselsysteem, kringlooplandbouw, circulaire landbouw en natuur- en landschapsbeheer. Wat is het economisch en maatschappelijk perspectief van deze thema’s voor de langere termijn? En welke rol kan een gezonde ruwvoerkoe met een lange levensduur spelen? Imke de Boer pleit voor een consistent lange-termijnbeleid op basis van een duidelijke visie. Omdat er zoveel verschillen zijn, dient er ruimte te zijn voor maatwerk. Waarbij ook de vraag speelt hoe binnen dit thema de afstand tussen boer en burger kan worden verkleind.

11:30 uur: De koe, de boer en het voer door Bert Philipsen; onderzoeker voeding en weiden, Wageningen University & Research.

    •  Update vanuit het onderzoeksveld. Bert Philipsen is goed thuis in zowel onderzoek als praktijk en biedt de deelnemers en overzicht van praktijkprojecten met Gras, Ruwvoer en Weiden als basis. Wat valt daarvan te leren als het gaat om de koe, de boer en het voer? En kunnen we dat vertalen naar het concept van de ruwvoerkoe?

12:10 uur: De ruwvoerkoe in Nieuw-Zeeland door Peter van Elzakker, manager onderzoek en ontwikkeling CRV Oceanië. Nieuw Zeeland.

    • In Nieuw-Zeeland wordt van oudsher ingezet op het maximaal weiden en is een goed ruwvoerbenutting altijd al essentieel. Dat er duidelijke verschillen bestaan tussen de koeien in Nieuw-Zeeland en die in Nederland is bij fokkerijspecialisten wel bekend, maar waarin verschillen ze nu precies?  En hoe wordt daar in de fokkerij mee omgegaan en wat valt er van hun systeem te leren? Peter van Elzakker neemt ons mee in zijn ervaringen in Nieuw-Zeeland.

12:50 uur: Lunchpauze

13:35 uur: Fokken op efficiënt gebruik van gras. Door Tom Keuper, melkveehouder in Megchelen.

    • Hoe beïnvloed ik op het eigen bedrijf met fokkerij de opname en benutting van vers gras? Dat is de centrale vraag voor Tom Keuper die er alles aan doet om zijn koeien zo lang mogelijk in de wei te houden. Een verhaal uit de praktijk. Hoe fokkerij en lang weiden veel rendement van eigen bodem oplevert.

14:15 uur: Past de ruwvoerkoe in het Nederlandse verdienmodel? Door Hans Scholte, Bedrijfsadviseur Flynth.

    • Wat levert een vergelijking van koeien die voornamelijk op ruwvoer produceren met koeien die (veel) krachtvoer krijgen nu eigenlijk economisch op? Hans Scholte beschikt over veel data van verschillende typen bedrijven en maakt een analyse van de economische aspecten van de ruwvoerkoe in het licht van de Nederlandse melkveehouderij.

14:55 uur: Afsluiting door Peter Aalberts, voorzitter Stichting Fokken voor levensduur.

Voor meer informatie: W. van Laarhoven tel. 0654 268 292 E-mail: info@levensduurkoeien.nl

Kijk hier als je meer wilt weten over wat er speelt rond de ruwvoerkoe.

Aanmelden kan hier

Laat hier je suggesties en vragen voor het symposium achter

Wij horen graag hoe belangrijk jij de “Ruwvoerkoe” vindt. Heb je suggesties of vragen die je graag wilt stellen of opmerkingen die je wilt maken tijdens het symposium?
Laat ze ons dan alvast weten in onderstaand reactieformulier zodat we ze mee kunnen nemen in de discussie. Het zou jammer zijn als ze niet aan bod komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.